Koncert Symfoniczny – W. Żeleński w 100-lecie śmierci


Piątek, 01 października 2021, godz. 19:00
Sala koncertowa FL

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA MUZYKI CENY BILETÓW ZOSTAŁY OBNIŻONE O 50%!

Ceny biletów po obniżce:

1. Bilet normalny – 15 zł

2. Bilet ulgowy – 12,50 zł

 • emeryci
 • renciści
 • kombatanci
 • osoby niepełnosprawne wraz z opiekunem
 • nauczyciele akademiccy i szkolni
 • doktoranci
3. Bilet szkolny – 7,50 zł
 • dzieci
 • uczniowie
 • studenci
4. Bilety specjalne:
 • Karta Dużej Rodziny – 7,50 zł
 • Rodzina 3+ – 7,50 zł
 • Lubelska Karta Seniora – 7,50 zł
 • Bilet rodzinny: dorosły – 12,50 zł, dziecko – 5 zł
 • Bilet dla uczniów, studentów i doktorantów szkół artystycznych – 5 zł
 • Karnet na koncerty październikowe (1, 10, 15, 24, 28 października) – 100 zł
 • Bilety grupowe powyżej 10 osób – 10 zł
Nabywcy biletów ulgowych zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do ulgi przy wejściu na Salę Koncertową.
Bilety specjalne do nabycia tylko w kasie filharmonii.

W związku z trwającą pandemią informujemy, że uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do:

1. Zasłaniania ust i nosa przy użyciu wyłącznie masek ochronnych.

2. Zachowywania bezpiecznego dystansu min. 2 metrów.

3. Stosowania się do poleceń obsługi.

4. Po koncercie miejsca opuszcza się kolejno od pierwszego do ostatniego rzędu.