Uważne śpiewograjki – „Na jesienną nutę”


Niedziela, 17 października 2021, godz. 11:00
Sala koncertowa FL

 

Ten koncert już się odbył.Ceny biletów:

Bilet dla dzieci – 30 zł

Bilety obowiązują wyłącznie dzieci, opiekunowie mogą bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach.


W związku z trwającą pandemią informujemy, że uczestnicy wydarzeń zobowiązani są do:

1. Zasłaniania ust i nosa przy użyciu wyłącznie masek ochronnych.

2. Zachowywania bezpiecznego dystansu min. 2 metrów.

3. Stosowania się do poleceń obsługi.

4. Po koncercie miejsca opuszcza się kolejno od pierwszego do ostatniego rzędu.